A távolsági dokumentumhitelesítés módszerei a táveléréssel kivitelezett cégalapítás esetén

Adózás Szlovákiában

A szlovák adórendszer az ún. progresszív adóztatást tart fenn, viszonylag kedvező feltételek mellett. A többi európai országhoz képest az adókulcsok itt az átlagon némileg alul helyezkednek el legtöbb adó esetében, ami kedvező „légkört” teremt az üzleti tevékenység számára.

Társasági adó

Egy szlovák vállalkozás társasági adójának mértéke az éves nyereségének 15% -a, amennyiben az árbevétel nem haladja meg a 60.000 EUR összeget. Ha az éves árbevétel túlszárnyalja a 60.000 EUR összeget, így a társasági adó is 21%-ra emelkedik.

Ezenkívül 2024-től a szlovák kormány bevezette a társasági adó minimális fizetendő összegét, amely a következő kategorizálással rendelkezik:

 • Ha a társaság éves árbevétele 0 és 50 000 € közé esik, a fizetendő társasági adó minimális összege 340 €
 • Ha a társaság éves árbevétele meghaladja az 50 000 €-t, de nem éri el a 250 000 €-t, a fizetendő társasági adó minimális összege 960 €
 • Ha a társaság éves árbevétele meghaladja a 250 000 €-t, de nem éri el az 500 000 €-t, a fizetendő társasági adó minimális összege 1 920 €
 • Ha a társaság éves árbevétele meghaladja az 500 000 €-t, a fizetendő társasági adó minimális összege 3 840 €

Az olyan S.R.O.-k (korlátolt felelősségű társaságok) esetében, amelyeknél nem szükséges a társasági adó előzetes megfizetése, a befizetés az éves adóbevallás benyújtásakor történik – a tárgyévet követő év március 31-ig. Az éves adóbevallások csomagjának benyújtásától számítva a kifizetést szintén március 31-ig kell teljesíteni.

Osztalékok

Ha osztalékfizetésre van szükség, a következő adókat, illetve aspektusokat kell figyelembe venni:

 • A szlovák osztalékadó mértéke 7% a 2023 évig bezárólag, függetlenül a felvett összeg méretétől. 2024 évtől pedig az osztalákadó mértéke 10%;
 • Az osztalékot bármikor fel lehet venni, az osztalékadót pedig el lehet könyvelni, miután a vállalat költségvetésében figyelembe vesszük a társasági adó fizetésének kötelességét. Miután a cég rendezte, vagy elkülönítette a társasági adó mértékét, tovább folyamodhatunk osztalék felé.
 • Szlovákiában nem lehet osztalékelőleget felvenni.

ÁFA

ÁFA általános mértékei, visszaigénylésének időmértékei

Az általános áfakulcs Szlovákiában 20%.

A kedvezményes adómértékeket 10% és 5% -ban állapították meg, és főként a gyógyszerészeti ágazatra, illetve vendéglátási szegmensre vonatkozik, egyébként előfordulnak ideiglenes engedmények.

Alapértelmezetten a bejegyzést követően összes szlovák s.r.o. alanyi adómentes, azaz nem számolhat el ÁFA szerint sem belföldön, sem pedig határon kívül.

Aktív közösségi adószám jelenléte esetén az ÁFA-bevallások alapértelmezetten havi szinten nyújtandók be, illetve havi szinten vissza is lehet igényelni az ÁFA összegét. A visszaigénylés folyamata általában 3 hónap leteltével zárul le.

Szlovák vállalat a EU Közösségen belüli, ÁFA-mentes tevékenységének feltételei

Alapértelmezetten, alanyi adómentes állapotban, egy Szlovákiában bejegyzett cég világszerte magánszemélyeknek és Szlovákiában jogi személyeknek állíthat ki alanyi adómentes számlát.

Más EU-országokból származó partnerekkel való limitált együttműködéshez korlátozott közösségi adószámot kell regisztrálnia a 7. § törvénynek megfelelően.

A teljes körű, EU-Közösségen belüli ÁFA-mentes tevékenységhez a 4. § szerint közösségi áfaalanyként kell céget regisztráltatni.

A közösségi adószám igénylése önkéntesen megtehető az adóhivatalhoz benyújtott kérelemmel, természetesen nyilatkozva, illetve igazolva a közösségi adószám igénylésének okát, illetve bemutatva a tevékenységnek üzleti tervét és költségvetését, melynek alátámasztásául a meglévő/jövendő partnerekkel megkötött előszerződéseket/szerződéseket illik bemutatni.

Továbbiakban akkor lesz kötelező a közösségi adószám, illetve teljes körű ÁFA-körbe átregisztrálni, ha az elmúlt 12 hónapban a belföldi, illetve a korlátozott közösségi adószám keretein belül kiállított számlák forgalma meghaladja a 49.750 eurót.

Közigazgatási és jogi információk

A távolsági dokumentumhitelesítés módszerei a táveléréssel kivitelezett cégalapítás esetén

Szlovákia esetén Ügyfeleink a táveléréssel kivitelezett cégalapítás elrendelésekor csak egyfajta hitelesítési módszer szerint járhatnak el, mégpedig az Ügyfél lakóhelye szerinti ország szlovák konzulátusán keresztüli hitelesítés alkalmazásával, ami a közjegyzői hitelesítéssel egyenrangú.

Aláírás hitelesítése a konzulon keresztül

 • Az alapító okiratok teljes készletét a Megbízó e-mailben kapja meg, és azt a szlovák konzul maga igazolja egy bizonyos díjazás ellenében.
  Az erre a célra a konzulátus által követelt összeg dokumentumonként változó, átlagban 25 és 60 EUR között határozzák meg.
 • A fentieken túlmenően a Ügyfélnek önállóan kell egyeztetnie a Nagykövetségen a látogatási időt, és a konzul jelenlétében alá kell írnia a dokumentumokat, az alkalmazottjaink által szolgáltatott leírásnak megfelelően.
 • Fontos megjegyezni azt is, hogy a társaság valamennyi részvényesének és igazgatójának jelen kell lennie a hitelesítés során. Máskülönben az olyan dokumentumok aláírása, mint az Alapító Okirat vagy társasági szerződés, nem rendelkezik megfelelő jogalappal.

Szlovák vállalat alapításának, működésének személyes feltételei, adatainak közzététele:

 • Egy szlovák cég tulajdonosa/tagja bármely ország állampolgára lehet.
 • A cég ügyvezetője viszont csak Szlovákia vagy más uniós ország állampolgára, valamint Szlovákiában tartózkodási engedéllyel vagy állandó lakhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár lehet.
 • A cég ügyvezetője hivatalosan, havi bérezés nélkül is dolgozhat, megbízási alapon.
 • Egy társaság legfeljebb 50 ügyvezetővel rendelkezhet.
 • Ügyvezető esetén szükség van erkölcsi bizonyítványra, amivel bizonyítva lesz a büntetlen előélete.

A vállalat aktív státuszát a szlovák Igazságügyi Minisztérium honlapján is lehet ellenőrizni. A portál linkje: https://www.orsr.sk/Default.asp?lan=en.

Szlovák Ügyfélkapu hozzáférések – ZEP és Slovensko.sk

Bármely vállalkozás életében a kulcsszerep az önkormányzati szervekkel való átlátható és egyszerűsített kommunikáció fenntartása.

Szlovákiában létezik egy specializált hozzáférés, melyen keresztül, az Intrastat és statisztikai bevalláson kívül, az összes bevallás beadandó az adóhivatalba. A hozzárendelt kulcsának a megnevezése: Zaručený Elektronický Podpis (ZEP). Az ún. ZEP hozzáférés minden cég életében nélkülözhetetlen. Megközelítési webfelülete: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/financna-sprava/

Az adóhatósági felületen kívül létezik még az ún. Slovensko.sk (https://www.slovensko.sk/en/title) nevezetű felület, mely magában összpontosítja a teljes kommunikációt a magánszemély vagy vállalkozás és az állami szervek között.

Financnasprava.sk és ZEP pontos szerepe, regisztrációs módja

A financnasprava.sk, a hozzárendelt ZEP kulccsal együtt egy stabil hozzáférést biztosit az Ügyfélfelületre, melyen keresztül az összes bevallása be van adva egy társaságnak, kivéve az Intrastat és statisztikai bevallásokat.

A felület funkcionalitása tehát a következő:

 • a könyvelő, vagy ügyvezető által összeállított bevallások benyújtása az illetékes állami hatósághoz, az Adóhatósághoz.
 • A hozzáféréshez Ügyfél átmegy a személyes verifikáción, melynek következtében kézhez kapja a ZEP kulcsot (egy pendrive-ban foglalt személyes adat, illetve digitalizált aláírás), mellyel be lehet lépni a financnasprava.sk felületre.
 • A felület felhasználásával a cég bevallásai kerülnek beadásra Ügyvezető nevében.

Az adott állami portálon történő regisztráció csak egy módon lehetséges – helyi szlovák önkormányzatok (Kormányablak) valamelyikének személyes meglátogatásával.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok: (külföldi) útlevél, lakhelye szerinti lakcím, esetleg személyi igazolvány.

Bármilyen nehézség esetén munkatársaink végig kísérhetik Önt a feladat sikeres elvégzéséhez.

Slovensko.sk pontos szerepe, regisztrációs módja

A gazdasági tevékenység szempontjából a slovensko.sk (https://www.slovensko.sk/en/title) állami portálon az Ön fiókjának fenntartása kötelező, mivel számos kulcsfontosságú funkciót lát el:

 • bármely hivatalos kérelem vagy nyilatkozat benyújtása az állami szervek felé Ön vagy képviselői által digitális formátumban;
 • Bárminemű értesítés a lokális, szlovák hivatalok részéről a slovensko.sk portálon keresztül történik, aminek eredményeképp a felületnek rendszeres ellenőrzése erősen ajánlott.

Az portálon történő regisztráció két ismert módon lehetséges – (1) a lokális munkatársunk iránt kiadott meghatalmazás révén, melynek következtében az összes regisztrációs folyamat Szlovákia területén kiviteleződik, és (2) helyi szlovák önkormányzatok (Kormányablak) valamelyikének személyes meglátogatásával.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok: (külföldi) útlevél, személyes lakcím, személyi igazolvány.

FONTOS: a slovensko.sk felületen kizárólag szlovák, vagy EU-s állampolgár regisztrálhat személyesen, szlovák tartózkodást igazoló dokumentumokkal.

Bármilyen nehézség esetén munkatársaink végigkísérhetik Önt a feladat sikeres elvégzéséhez.

Tartózkodási engedély – Kérdések és válaszok

Ez a részlegünk jelenleg fejlesztés alatt áll.

Számviteli és pénzügyi nyilvántartási standardok Szlovákiában

Számvitel – bevezető információk Szlovákia számára

A társaság munkájának egyik legfontosabb eleme a kísérő dokumentumok elkészítése, beleértve a pénzügyi dokumentációt is, amely a beszámolókban szereplő tevékenységei eredményeinek bemutatására szolgál, bemutatva a vállalkozás munkájának hatékonyságát az adóhatóság és más helyi hatóságok számára.

Annak érdekében, hogy Ügyfeleink a lehető legpontosabb tájékoztatást kapják a főbb folyamatokról, nyilvántartásokról és számviteli szabványokról, valamint a szlovák engedélyezett könyvelőhöz feldolgozásra benyújtott főbb típusú dokumentációról, megpróbáljuk megválaszolni a vállalat munkájának megfelelő kulcspontja biztosításának szükségességével kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdéseket.

Számvitel – Bevezetés

Milyen jelentéseket nyújtanak be a szabványnak megfelelően Szlovákiában, és mi a végső benyújtási határidejük?

Szlovákiában alapértelmezés szerint több standard jelentést nyújtanak be havonta:

 • A tárgyhónapot követő hónap 25. napjáig benyújtott ÁFA-bevallást, annak részletezőjét, illetve a külföldi értékesítési kimutatót;
 • a könyvelő által a tárgyhónapot követő hónap 17. napja előtt a Központi Statisztikai Hivatalnak (Štatistický Úrad) benyújtott statisztikai jelentést;
 • A tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig Intrastat bevallást (500.000 EUR árbevételtől);
 • Munkavállalók jelenléte esetén további 3 bevallást, mely összesítve a szociális járulékokra, illetve adóhivatallal szembeni bevallási kötelezettségre terjed ki (pl. SZJA, egészségügyi biztosítás). Bevallások beadási határideje a bérfizetés határidejével egyenértékű.

Éves szinten további összesítőkből, illetve mérlegből álló, a tárgyévet követő év március 31-ig benyújtott nyilatkozatokból álló csomag kerül beadásra (helyi vagy globális világjárvány esetén a határidők eltolódnak):

 • Éves mérleg – tárgyévet követő március 31-ig
 • összefoglaló jelentés a személyzetről – tárgyévet követő április 30
 • összefoglaló statisztikai jelentés – általában a tárgyévet követő április 30 – május 31
 • Ingatlan, illetve ingóságok megléte esetén gépjárműbevallás és/vagy ingatlanadó-bevallás – tárgyévet követő január 31

Az időkereten belül mi a cégem összes dokumentációja benyújtásának legkésőbbi időpontja?

Számviteli szerződésünk értelmében a beszámolási hónapot követő hónap 5. napjáig meg kell kapnunk Öntől az elsődleges dokumentáció teljes csomagját.

Annak érdekében, hogy az éves bevallási csomagot március 31-ig be tudjuk nyújtani, legkésőbb a beszámolási évet követő év január 25-ig meg kell kapnunk az összes hiányzó dokumentumot.

Abban az esetben, ha a fenti határidők nem teljesülnek, cégünk nem vállalja a felelősséget az esetlegesen késedelmes benyújtásért.

Ki és hogyan nyújtja be a fenti jelentéseket?

Minden jelentést engedéllyel rendelkező könyvelő nyújt be digitálisan, nyilvános internetes forráson (a továbbiakban: „nyilvános portál”) keresztül, ZEP felhasználásával.

Alvócégek esetében a nullás bevallásokat is teljes egészében be kell nyújtani a felelős hatóságoknak.

Milyen dokumentációt kell benyújtani a számviteli osztálynak a havi és éves bevallások sikeres elkészítéséhez és benyújtásához?

 • Bejövő számlák – a szlovák és angol nyelvű változatokat mindig örömmel fogadjuk. Esetleges vizsgálat során kérheti az Adóhatóság a fordítást is;
 • Kimenő számlák – felhívjuk a figyelmüket a számlák kibocsátására vonatkozó szlovák szabványokra, valamint a Szlovák Adóhivatal szabványosítással kapcsolatos legfrissebb megrendeléseire;
 • Számlákat támogató szerződések, ha vannak;
 • Egy bizonyos szállítási vagy szolgáltatási ügylet tényét igazoló teljes dokumentáció (például CMR, csomagjegyzék, szállítólevél, átvételi/szállítási okmány);
 • Bankszámlakivonatok minden egyes vállalati számláról az utolsó adatszolgáltatási hónapra vonatkozóan. A számlakivonat megfelelő formátumának megszerzésére vonatkozó részletes utasítások megtekintéséhez keresse meg a megfelelő menü részt.

Mi történik, ha valamilyen okból valamelyik havi jelentést nem nyújtják be időben?

Egyszeri, rövid távú késedelem esetén a vállalattal szemben rögtön felszámítható a büntetés az Adóhatóság részéről, azonban nem beszélhetünk nagy összegekről (10-60 EUR).

Hosszabb ideig tartó mulasztás esetén (2 hónap és több ideig nem lett benyújtva a bevallás) az Adóhivatal felfüggesztheti a cég működését az adószámának törlésével, amit kizárólag újabb eljárás keretein belül lehet visszaszerezni.

Rendszeresen megszegett határidők esetén, még ha jelentéktelenek is, az Adószolgálat újabb és újabb bírságokat szabhat ki helytelen tevékenységi tendenciák miatt.

Szerződéskötési és számlázási szabványok

A szlovák joghatóság relatíve optimalizált, kellően központosított és szigorú nyilvántartási normái a legtöbb európai országtól eltérnek.

Ebben a részben azt vizsgáljuk, hogy pontosan hogyan érvényesülnek ezek a szabványok.

A szerződések tartalma és kívánt formája

A számvitel szempontjából a Szlovákiában alkalmazott szerződéseknek a nemzetközi szabványokkal megközelítőleg azonos szempontokat kell tartalmazniuk:

 • A megállapodás típusa: ügynöki, kereskedelmi, szolgáltatási, alvállalkozói, partneri együttműködési, kölcsönszerződés;
 • a megállapodás tárgya, amely meghatározza az együttműködés jellegét és az eset konkrét leírását (kereskedelem, szolgáltatás, informatikai fejlesztés, alárendeltség, kölcsön/hitelnyújtás stb.);
 • A szerződés teljesítésének feltételei (szállítási feltételek, szolgáltatási teljesítménykritériumok, alvállalkozói szerződés alapján végzett munka teljesítésének feltételei);
 • elszámolási mechanizmus (számítási díj, fizetési szakaszok, ha lehetséges, a szerződés teljes értéke, a fizetések korlátozásának feltételei stb.);
 • A szerződés időtartama, megszűnésének feltételei és időkerete.

A számviteli osztályhoz benyújtott valamennyi szerződésnek tartalmaznia kell jó esetben a szlovák nyelvet, vagy legalább angol nyelvű változatot. Rosszabb esetben az Adóhivatal fordítást kérelmez.

Ha a szerződést bármely más nyelven készítik el és írják alá, a szlovák nyelvre kell lefordítani.

Számla tartalma

A szlovák szabványok szerint minden számlának tartalmaznia kell a következő adatokat:

 1. Szállító adatai
  1. Cégnév;
  2. (cégjegyzékszám/regisztrációs szám);
  3. Adószám/Közösségi Adószám;
  4. Székhely / Számlázási cím (utca, házszám, irányítószám, ország);
  5. Banki átutalási adatok (Bank neve, IBAN, Swift/BIC)
 2. Vevő adatai:
  1. Cégnév;
  2. (cégjegyzékszám);
  3. Közösségi Adószám;
  4. Székhely / Számlázási cím / címe (utca, házszám, irányítószám, ország);
  5. Szállítási cím, ha szükséges (utca, házszám, irányítószám, ország).
 3. A számla tartalmának részletei:
  1. Kizárólag az engedélyezett számlázási platformon létrehozott egyedi számlaszám;
  2. A termék / szolgáltatás neve;
  3. Mértékegység;
  4. Mennyiség;
  5. Ár;
  6. Kiállítás dátuma;
  7. Teljesítési / Szállítási dátum
  8. Esedékesség;
  9. Az adóesemény időpontja;
  10. Az áfa százaléka (%);
  11. Pénznem.
  12. Hivatkozás a megfelelő áfatörvényre, miszerint:
   • Trojstranný obchod / háromszögügyletről az ún. zákon o DPH § 45 szól;
   • Dodanie tovaru do EU / EU gazdasági körzetén belüli értékesítés hivatkozása az ún. zákon o DPH §43 törvényben fogalmazódik meg;
   • Dodanie služby do EU / EU gazdasági körzetén belüli szolgáltatás nyújtásának hivatkozása az ún. Reverse Charge törvényben körülíródik;
   • Dodanie tovaru do tretých krajín / EU-n kívüli, harmadik országba kivitelezett áruértékesítés hivatkozásait az ún. zákon o DPH § 14 tartalmazza.

Adatszinkronizálás – bevett gyakorlat és tendenciák Szlovákiában

Szlovákia területén egyelőre nincs törvényi elvárás a számlák adatbeküldését illetően.

Miközben az Adóhatóság aktívan folytat teszteléseket az automatizált adatbeküldés terén, a helyi számviteli törvény szerint továbbra is lehetőség adódik excel-formátumú számlák kiengedésére.

Annak ellenére, hogy excel-alapú számlák továbbra is megengedettek, mi általában az ún. Superfaktura számlázó rendszert szoktuk ajánlani (www.superfaktura.sk), ugyanis az adott felület nemcsak szlovák, hanem angol nyelven is nyújt teljes körű funkcionalitást a kényelmes számlázáshoz, adatszolgáltatáshoz.

Szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információért vegye fel velünk a kapcsolatot bármely kommunikációs csatornán!

A szlovák s.r.o. nevében történő számlakiállításra vonatkozó kiegészítő rendelkezések

 • A számvitel, valamint a számlázás fő nyelve szlovák, azonban számlakiállítás kivitelezhető angol nyelven is;
 • Minden számla kiállítható helyi pénznemben (EUR-ban) vagy USD-ben (ezesetben mindig rajta kell lennie az EUR megfelelőnek is a Szlovák Nemzeti Bank aznapi kurzusa szerint). Szlovák Nemzeti Bank (Národná banka Slovenska, nbs.sk) mutatása szerinti, előző napi kurzus kell mindig alapul venni.
 • A szlovák számviteli standardok (Számviteli Törvény) szerint a bejövő és kimenő tételeket a Szlovák Nemzeti Bank (NBS.sk) árfolyamának megfelelően kell EUR-ra átszámítani. Ebből következően a szükséges befizetésekről, adókról stb. szóló beszámolókat, értesítéseket az Ügyfelek részére Euróban küldjük meg.

Az ügyletek bevallásához szükséges elsődleges dokumentáció

Nemzetközi ügyletek (EU + nem EU)

Az EU-tagállamokban és az Európai Unión kívül bejegyzett társaságokkal folytatott ügyletek során a következőket kell írásban benyújtani:

 • szerződés;
 • proforma számla, ha van;
 • számla;
 • a rakományra vonatkozó kísérőokmányok, amelyek rögzítik, hogy a rakomány átlépi az Európai Unió tagállamainak határait;
 • az áruszállítás költségei;
 • raktározási költségek, ha vannak;
 • a parkolás költsége, ha van.
 • adott esetben vámáru-nyilatkozatok;
 • egyéb általános költségek elszámolása.

Háromszögügyletek

Háromszögügyletek esetén a következőket kell küldeni:

 • az ügyletekben részt vevő társaságok közötti háromoldalú szerződés vagy az áruk mozgására vonatkozó eljárást megerősítő szerződéslánc;
 • az egyes ügyletek számlája;
 • fuvarokmányok, fuvardíj

Fontos tudnivaló: háromszögügylet EU-s rendelkezései szerint kizárólag a Szállító, vagy az Eladó fizetheti a fuvardíjat, sosem a Vevő;

 • egyéb ráfordítások.

Milyen dokumentációt kell benyújtani a számviteli osztálynak a havi és éves bevallások sikeres elkészítéséhez, benyújtásához?

 • Bejövő számlák – a szlovák és angol nyelvű változatokat mindig szívesen fogadjuk;
 • Kimenő számlák
 • Számlázást támogató szerződések, ha vannak ilyenek;
 • Egy bizonyos szállítási vagy szolgáltatási ügylet tényét igazoló teljes dokumentáció (például CMR, csomagjegyzék, szállítólevél, elfogadási és kézbesítési iratok);
 • Az egyes vállalati számlák bankszámlakivonatai a megállapodás szerinti beszámolási hónapra vonatkozóan.
  Ha bármilyen kérdése van a bankszámlakivonatok letöltésével kapcsolatban, olvassa el a bankszámlakivonatokról szóló részt, vagy vegye fel a kapcsolatot a felelős munkatársunkkal!
 • Éves szintű raktárnyilvántartás

A vállalat által jogi személyektől vagy bankoktól felvett kölcsönök esetében a vonatkozó szerződéseket a megkötésüket követően azonnal e-mailben kell elküldeni a könyvelő részére.

Megjegyzés: A jelen szerződéseket alapértelmezetten szlovák nyelvre kell lefordítani.

Bankszámlakivonatok

A könyvelőnek feldolgozásra átadott elsődleges dokumentumok közül a bankszámlakivonatok kulcsszerepet játszanak az adóhatóság számára a tranzakciók és a kísérő dokumentumok összeegyeztetésében.

Miért használják a bankszámlakivonatokat?

A bejövő és kimenő fizetéseknek az Ügyféltől kapott dokumentációval való összeegyeztetésében való tisztán gyakorlati szerepén túl az egyes számlákra vonatkozó bankszámlakivonatok az adóhatóságnak havi jelentésekkel átadott dokumentumcsomag kötelező elemét képezik.

Más szóval, a könyvelő nem tudja lezárni az adott beszámolási hónapot vagy évet a megfelelő bankszámlakivonatok nélkül a megadott időszakra.

Mi több, a könyvelési folyamatok sikeres elindításához a könyvelőnek szüksége van a bankkal megkötött szolgáltatási szerződésre, másnéven bankszámlaszerződésre, hogy be lehessen regisztrálni a helyi adóhatóság nyilvántartásában, valamint a bankszámlaszám felmondásáról készült dokumentációt és adatokat is be kell nyújtani az adóhatóság felé.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a jogi személy nevében regisztrált bankszámlák mindegyikére vonatkozóan feltétlenül szükség van a bankszámlakivonatok szolgáltatására, függetlenül a felhasználtságuk mértékétől.

Mit tartalmazzon pontosan a bankszámlakivonat, és milyen formátumban?

 • Az adatszolgáltatási hónap kezdetén fennálló nyitó egyenleg;
 • A beszámolási hónap végén fennálló záró egyenleg;
 • A dokumentum: ” Account Statement ” vagy ” Bank Statement „;
 • A dokumentum formátuma PDF;
 • Számlatulajdonos cég neve;
 • Bankszámlaszám;
 • A bank neve;

A bankszámlakivonatnak tartalmaznia kell minden egyes bejövő és kimenő tranzakciót a számlán, és csak az elején és a végén kell meghatározni a teljes összeget egyenlegek formájában.

Hogyan kérhetek és fogadhatok bankszámlakivonatokat?

Háromféleképpen vehetjük át a bankszámlakivonatokat:

 1. Banki meghatalmazást ír alá és küld a helyi meghatalmazott címére, megadva neki a jogot, hogy bankszámlakivonatokat kapjon a banktól.
  Ez a lehetőség a világjárvány idején, illetve a bankszámlák biztosítására vonatkozó szerződés egyoldalú felmondása és a hozzáférés ezt követő lezárása esetén további népszerűségre tett szert.
 2. Bankszámlakivonatokat az internetes banki hozzáférésen keresztül is letölthet, ami a legpraktikusabb módja a normál esetben.
 3. Szlovák bankon legtöbbször biztosítanak egy egyszerűbb változatát a kivonatok szolgáltatásának, miszerint a banki oldal email formátumában küldi a bankszámlakivonatokat az Ügyfél által megadott email címére.

Bérszámítási mechanizmus Szlovákiában, alapjáraton

Ebben a részben megismerkedhet a bérmeghatározás alapvető rendelkezéseivel, valamint a számítások mechanizmusával.

A bérszámfejtés jogszabályi szempontjai és konceptuális mechanizmusa Szlovákiában

A bérek kiszámításának alapja az órabér vagy a havi bér bruttó összetevője.

Lehetőség van a teljes és a részmunkaidős foglalkoztatásra is (részmunkaidő formátumban a teljes munkaidő fele, negyede), azonban figyelembe kell venni, hogy csak szlovák lakcímmel rendelkezőknek adott a részmunkaidős opció. Külföldi lakcímmel rendelkezők esetén kizárólag a teljes munkaidejű (napi 8 órás) munkarend a megengedett.

A szlovák bérszámfejtés alapértelmezetten a bruttó összegen alapuló, a fizetésből a munkavállaló terhére kivonandó, valamint a munkáltató terhére felszámolandó adónemekből, járulékokból áll.

Az egyes százalékarányok a következők:

Munkavállaló terhére Munkáltató terhére
Betegbiztosítási alap 1,40 % 1,40 %
Nyugdíjbiztosítás 4 % 14 %
Rokkantsági biztosítás 3 % 3 %
Munkanélküli biztosítás 1 % 1 %
Garanciabiztosítás 0 % 0,25 %
Balesetbiztosítás 0 % 0,80 %
Tartalékalap 0 % 4,75 %
Összesen 9,40 % 25,20 %

Az egészségbiztosítási törvény további százalékos arányokat is meghatároz:

Munkavállaló Munkáltató
Egészségbiztosítás 4 % 11 %

Szlovákiában továbbá befolyásoló tényezőt jelent a garantált létminimumból adódó, adózás alól szabad fizetési minimum, melynek mértéke 470.57 EUR.

A fenti pozíciókból tisztult összegből további SZJA is levonódik, melynek kétfajta mértéke létezik:

 • 19%-os kulcs, ha az adóköteles kereset nem haladja meg az éves 38.553,01 EUR havi 1/12 részét, ami 3.212,75 EUR
 • 25%-os kulcs, ha az adóköteles kereset meghaladja meg az éves 38.553,01 EUR havi 1/12 részét, tehát több lesz a 3.212,75 EUR összegnél

Példa a bérszámfejtésre

Ha a bruttó fizetés havonta 1000 EUR, a felállás a következő:

Bruttó bérből fizetett adók a munkavállaló terhére:

 • Betegbiztosítási alap – 1,40%
 • Nyugdíjbiztosítás – 4%
 • Rokkantsági biztosítás – 3%
 • Munkanélküli biztosítás – 1%
 • Egészségbiztosítás – 4%

Részösszesen: 1000 EUR – 134 EUR = 866 EUR

 • A létminimumból eredő adókedvezmény bevonásával, a fent említett maradékból kivonjuk a létminimum értékét (866 – 470,57 EUR), valamint…
 • a maradékból vonjuk ki az SZJA mértékét, ezesetben a 19%-ot, mert a havibér nem haladja meg a 3.212,75 EUR bruttó bért.
  Így, az adó értéke a következő: (866-470,57)*0,19 = ~75,13 EUR

Munkavállaló havibéréből levont teljes adó: 134 EUR + 75,13 EUR = 209,13 EUR

Munkavállaló nettó havi jövedelme: 1000 EUR – 209,13 EUR = 790,87 EUR

Bruttó havi bér alapján, Munkáltató terhére fizetett adónemek és mértékeik:

 • Betegbiztosítási alap – 1,4%
 • Nyugdíjbiztosítás – 14%
 • Rokkantsági biztosítás – 3%
 • Munkanélküli biztosítás – 1%
 • Garanciabiztosítás – 0,25%
 • Balesetbiztosítás – 0,8%
 • Tartalékalap – 4,75%
 • Egészségbiztosítás – 11%

Munkáltató terhére felszámolt adó összesen: 36,20% = 362 EUR

Összessített költségvetés:

Munkavállaló havibéréből levont teljes adó: 134 EUR + 86,60 EUR = 220,60 EUR
Munkavállaló nettó havi jövedelme: 1000 EUR – 220,60 EUR = 779,40 EUR
Munkáltató terhére felszámolt adó összesen: 35,20% = 352 EUR
Havi teljes költség az adott munkavállalóra (szuperbruttó): 1352 EUR

Minimálbér Szlovákiában

A jelenlegi szabályozás szerint 2024 évben a munkavállaló minimálbérének mérete bruttó 750 EUR összegnek felel meg, ami tipikusan segédmunkás, vagy egyéb, egyszerű munkát követelő állásra vonatkozik.

Szlovákiában, eltérő státuszú pozíciókra eltérő minimálbér vonatkozik, melynek kiszámolása a nehézségi foktól, illetve az ahhoz hozzárendelt koefficiensétől függ az alap-minimálbérhez.

A következő táblázat nagyobb vonalakban meghatározza a szlovák állam minimálbér elvárását bizonyos státuszú állásfajták esetén:

Nehézségi fok Ráadási koefficiens Havi minimálbér Min. órabér
1. 1,0 750 € 4,31
2. 1,2 866 € 4,97
3. 1,4 982 € 5,64
4. 1,6 1.098 € 6,31
5. 1,8 1.214 € 6,97
6. 2,0 1.330 € 7,64

Munkavégzési nehézség 1. fokozata: Ez magában foglalja az alapvető kezelési vagy előkészítő munkát, amely bizonyos eljárások vagy felettes utasításai szerint történik. Az első szinthez tartozik a legtöbb munkakör, amelyre a munkáltatók minimálbért alkalmaznak.

Példák: takarító, termelési operátor

Munkavégzési nehézség 2. fokozata: Ide tartozik a rutin szakmai vagy anyagi felelősséggel járó munka. Beleszámíthatunk egyszerű kézműves tevékenységeket vagy az egészségügyi szektorban végzett munkát is.

Példák: adminisztrációs dolgozó, eladónő

Munkavégzési nehézség 3. fokozata: Itt kevésbé összetett napirendeket is tartalmazunk. Különféle kreatív mesterségek is ide tartoznak. A harmadik fokozatba azok a munkák is beletartoznak, ahol Ön felelős mások egészségéért, vagy olyan munkák, amelyek fokozott fizikai erőfeszítést igényelnek.

Példa: ápolónő, könyvelő

Munkavégzési nehézség 4. fokozata: Ide tartoznak a különféle szakmai napirendek és fokozott szellemi erőfeszítést igénylő munkák. Ide tartoznak az egészségügyi ellátást biztosító munkakörök. A vezetői és irányítási funkciók is a munkavégzési nehézség 4. fokába tartoznak.

Példák: területi vezető, főkönyvelő

Munkavégzési nehézség 5. fokozata: Ide tartozik a fokozott pszichológiai kitartást igénylő koncepcionális, kreatív és módszeres munka. Az 5. szint a rendkívül igényes folyamatoknak felel meg, ahol összetett eljárásokat kell követni.

Példa: termelési vezető, felnőtt háziorvos

Munkavégzési nehézség 6. fokozata: Ide soroljuk azokat a kreatív feladatokat, amelyeket szokatlan módon kell megoldani. Nagyfokú felelősségvállalást igényelnek, ami jelentős hatással lehet a vállalatra.

Példák: ügyvezető igazgató, vezérigazgató

A leírás és a példák csak tájékoztató jellegűek. Minden munkakörnek sajátos terhelése van, ezért nem lehet 100%-ban meghatározni, hogy melyik munka nehézségi fokához tartozik.

Contact us