A jelen részben megismerheti adatvédelmi irányelveink minden szempontját, valamint az ügyfelek és a webes erőforrás más látogatóinak személyes adatainak védelmét.

Általános információként szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a személyes adatok kezelésére és védelmére vonatkozó politikánk megfelel az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (EU 2016/679 RENDELET, az EU általános adatvédelmi rendelete, hatályba lépésének ideje: 2016. május 24, a törvény teljes szövege), amely arra kötelez minket, hogy szigorúan betartsuk az Ön személyes adatainak titkosságát, és teljes körűen értesítsük Önt azok felhasználásának céljairól és módszereiről.

 1. Az EU GDPR-törvényével összhangban használt alapfogalmak

1.1 „Személyes adatok” (Personal Data): minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) Azonosítható természetes személy az a személy, akit közvetlenül vagy közvetve lehet azonosítani, különösen egy azonosító (például név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító, vagy egy fizikai, fiziológiai, genetikai, illetve egy vagy több tényező alapján, mely az egyén mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására utal).

Mit jelent a „személyes adatok” fogalma:

 • Teljes név;
 • lakcím;
 • e-mail cím, például „Keresztnév.Vezetéknév@vállalat.com”;
 • útlevél vagy személyi igazolvány száma;
 • helyadatok (például egy mobiltelefon helyadat-funkciója)
 • Internet Protocol (IP) cím;
 • süti (cookie) azonosító;
 • a telefon hirdetési azonosítója;
 • Az Ön preferenciái bizonyos típusú áruk, szolgáltatások iránt stb.

Kik is az érintettek:

 • Megrendelőink/platform ügyfelei;
 • összes természetes, jogi személy, mely igénybe veszi starimpex.biz szolgáltatásait;
 • участники нашего форума;
 • подписчики наших новостей;

Továbbá a weboldalunk minden látogatója potenciális érintett.

1.2 Feldolgozás(Processing) – minden olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokkal hajtanak végre, függetlenül attól, hogy azokat automatikusan végrehajtják-e vagy sem. Ilyen műveletek például az összegyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, keresés, felhasználás, közzététel továbbítással, terjesztéssel vagy más módon történő biztosítás, összehangolás vagy kombinálás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

1.3 „Adatkezelő” (Controller) – olyan természetes vagy jogi személy, kormányzati ügynökség, ügynökség vagy más testület, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

Abban az esetben, ha az ilyen adatkezelés célját és módját az Európai Unió vagy egy EU-tagállam jogszabályai határozzák meg, az eljáró adatkezelőt vagy kinevezésének konkrét kritériumait az Európai Unió vagy egy EU-tagállam jogszabályai határozhatják meg.

1.4 „Adatfeldolgozó” (Processor) – az a természetes vagy jogi személy, kormányzati ügynökség, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgozza fel;

1.5 Az „Átvevő” (Recipient) olyan természetes vagy jogi személy, kormányzati ügynökség, ügynökség vagy más szerv, amely hozzáférést kap a személyes adatokhoz, függetlenül attól, hogy harmadik félként szerepel-e.

Azokat az állami hatóságokat azonban, amelyek az Európai Unió vagy valamely uniós tagállam jogszabályainak megfelelően egy egyedi kérelem részeként személyes adatok fogadására jogosultak, nem kell címzettnek tekinteni. Az ezen állami hatóságok által végzett adatfeldolgozást az adatvédelmi előírásoknak megfelelően, a feldolgozás céljaival összhangban kell végrehajtani;

1.6 „Profilozás” (Profiling) – a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármilyen formája, amely magában foglalja ezen információk felhasználását az egyénre vonatkozó bizonyos személyes adatok értékeléséhez. Különösen az egyén által elfoglalt pozícióval és tevékenységi területtel, gazdasági helyzettel, egészségi állapottal, személyes preferenciákkal, érdeklődéssel, megbízhatósággal, a tartózkodási hely vagy mozgás viselkedésével kapcsolatos szempontok elemzésől vagy előrejelzéséről van ilyenkor szó.

 1. A felhasználói adatok feldolgozásának céljai

Következő célokra használjuk portálunk automatizált adatfeldolgozó rendszerét:

2.1 Hírlevelek és különleges ajánlatok – Ez a funkció átmeneti kedvezményeket és exkluzív ajánlatokat egyaránt tartalmaz.

2.2 A hirdetési tartalom kiválasztása a keresőmotor előzményei és a weboldalunkon használt kulcsszavak alapján.

2.3 Statisztikák vezetése az (1) regionális trendekről, (2) a népszerű termékek / szolgáltatások meghatározása.

A szükséges adatmennyiség megszerzése érdekében időről időre kérdőíveket küldünk ki, további ablakokat nyújtunk a kötelező és opcionális kitöltéshez, amikor egy ügyfelet regisztrálnak a starimpex.biz webes erőforrásba.

2.4 Meglévő szolgáltatások fokozatos frissítése, javítása, valamint új termékek/elemek kifejlesztése a felhasználói visszajelzések és a webhelyünkön tanúsított viselkedéseik alapján.

 1. Személyes adatok megosztása

Tekintettel az ügyfelekkel folytatott együttműködésünk jellegére, a kapott személyes adatokat harmadik félnek nem közöljük!

A személyes adatok feldolgozása szempontjából a teljes feldolgozási ciklus a cégünkön belül zajlik. Adatkezelőként és adatfeldolgozóként nem működünk együtt harmadik felekkel statisztikai vagy egyéb adatmérnöki munkában. Ehelyett vagy természetes személyekkel-alvállalkozókkal lépünk szerződéses kapcsolatba, vagy alkalmazókat tartunk, ami jelentősen csökkenti az információszivárgás valószínűségét.

Adatait csak két esetben adhatjuk ki harmadik félnek:

 • a reklámtartalom összeállításakor az Adatvédelmi irányelvek és személyes adatok védelmének 2.2 pontjának megfelelően járunk el, amelynek keretében a következő felhasználói adatokat lehet feldolgozni: név, bejelentkezés, kattintások előzményei, keresések és / vagy a felhasználó által írt kulcsszavak;
 • a magyar vagy az Európai Unió illetékes hatóságának hivatalos kérésére az Európai Unió (EU) 2016/679 adatvédelmi törvényének „Korlátozások” 23. sz. cikkének (1) bekezdésével összhangban.
 1. Titoktartás

Ebben a részben részletesen megismerheti az adatvédelem legfontosabb szempontját – a starimpex.biz adatvédelmi elveit.

4.1 Figyelembe véve, hogy munkánk ügyfeleink tevékenységének eljárási és szervezeti támogatásán, valamint partnereink reklámszolgáltatásain és termékein alapul, az ügyfeleinkre, partnereinkre és az erőforrásaink látogatóira vonatkozó bizalmas információk tárolására és nem nyilvánosságra hozatalára kulcsfontosságú szerepet játszik számunkra.

A fentiekhez kapcsolódóan a tevékenységi területre, a tervekre, a kapcsolatokra, a projektekre, a versenytársakra vonatkozó adatokat, valamint az ügyfelektől és partnereinktől származó egyéb nem nyilvánosságra hozatali információkat titkos adatoknak tekintjük, és ennek megfelelően tároljuk.

4.2 Bizalmas adatokat csak az alább felsorolt ​​esetekben adhatunk ki:

 • az érintett írásbeli beleegyezésével bizonyos adatok feldolgozása és nyilvánosságra hozatala az érintett szolgáltatásainak és / vagy termékeinek reklámozása céljából. Ebben az esetben az érintettnek a STARIMPEX HUNGARY Kft. partnerének vagy ügyfelének státusza van, amelyet digitális vagy papír formátumú megállapodás erősít meg.

Az érintett bizalmas információk nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulásának írásbeli megerősítése az a bizalmas adat egy adott részének vagy teljes mennyiségének nyilvánosságra hozataláról szóló tárolt levélváltás, amely az érintett nyilvánvaló beleegyezését tartalmazza.

 • a magyar vagy az Európai Unió illetékes hatóságának hivatalos kérésére, az Európai Unió adatvédelmi törvényének (EU) 2016/679 23. sz. cikke „Korlátozások” (1) bekezdésével összhangban.

Ebben az esetben nincs szükség az érintett beleegyezésére a bizalmas információk továbbításához, azonban vállaljuk, hogy a megkeresés alanyát a kérelmet benyújtó állami struktúrával való első kapcsolatfelvételkor értesítjük.

 1. A személyes adatok archiválása

5.1 Az európai uniós adatvédelmi törvény 5. cikkének (1) bekezdése és (39) preambuluma szerint az adatkezelő köteles az általa megadott személyes adatok tárolásának időtartamát jelentős indokolással ellátni annak elkerülése érdekében, hogy az adatkezelő visszaéljen velük.

A STARIMPEX HUNGARY Kft. adatvédelmi és irányelveinek megfelelően a felhasználók személyes adatait naprakészen tartják, évente automatikus üzenettel figyelmeztetve a felhasználót.

Az adatokat a STARIMPEX HUNGARY Kft. ügyféllel kötött szerződés felmondásának napjától számított három évig tárolja, ezt követően álnevesíti, illetve névteleníti az adatokat.

5.2 A személyes adatok tárolásának céljai:

 • Ведение статистики по востребованности отдельных услуг или товаров, а так же прослеживание актуальных тенденций;
 • Прогнозы популярности предлагаемых услуг/товаров на год вперед, основываясь на результатах предыдущих кварталов/закрытий;
 • Отслеживание тенденций на востребованность той или иной группы услуг или продуктов;
 • Фильтрация и отбор наиболее востребованного рекламного контента, основываясь на истории последних пяти лет.
 1. Az érintett jogai

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének harmadik (III) és negyedik (IV) fejezete szerint az érintett széles körű jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésében, és utasításokat adhat az adatkezelőnek / adatfeldolgozónak a használatukhoz.

Az alábbiakban megismerheti azokat az alapvető jogokat, amelyeket érintettként gyakorolhat:

6.1 A tájékoztatáshoz való jog a személyes adatok feldolgozásának és felhasználásának folyamatairól, céljairól és módszereiről, valamint az alapvető jogok fennállásáról és az érintett fellebbezésének lehetőségéről (az (EU) 2016/679 törvény 13. és 14. sz. cikke).

Ezen információ megadását az adatkezelőnek garantálnia kell (EU 2016/679 törvény 13. sz cikkének 2 bekezdése).

A jelen jogi rész fő rendelkezései:

6.1.1 A tájékoztatás joga a személyes adatok feldolgozásának és felhasználásának folyamatairól, céljairól és módszereiről (az (EU) 2016/679 törvény 13. sz cikkének (1) bekezdése)

Az alapelveink, nevezetesen az adatkezelés céljainak és módszereinek részletes megismerése érdekében javasoljuk, hogy ismerkedjen meg cégünk adatvédelmi és személyes adatvédelmi irányelveinek 2-5. Fejezeteivel.

6.1.2 Az érintett alapvető jogainak ismeretéhez való jog, például az adatkezelőtől való hozzáférés és módosítás kérésének joga, a személyes adatok törlése, az érintettekkel kapcsolatos adatkezelés korlátozása vagy a személyes adatainak feldolgozásának teljes megtagadása, valamint az adatok hordozhatóságához való jogot.

6.1.3 A személyes adatok későbbi feldolgozásához és felhasználásához szükséges hozzájárulás visszavonásának joga, érintett elsődleges hozzájárulása ellenére. Ugyanakkor ez az elutasítás nem érinti az érintett már végrehajtott személyes adatainak feldolgozásának és felhasználásának jogszerűségét, amelyhez az eredeti formában hozzájárulását adták (a törvény 13. sz. cikk (2) bekezdésének C. szakasza) (EU) 2016/679).

6.1.4 Panasz benyújtásának joga az állami felügyeleti hatóságnál, nevezetesen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehetséges, amelynek elérhetőségei a következő fejezetben találhatók (7).

6.1.5 Abban az esetben, ha az adatkezelő a személyes adatokat további célokból kívánja feldolgozni, tehát nem azokra a célokra, amelyekre eredetileg lett begyűtve az adatkeret, az adatkezelő köteles előzetesen tájékoztatni az érintettet az új célokról és politikájának bármilyen változásáról, ha az bármilyen formában érinti az érintett adatai állapotának, megosztásának módosítását.

6.2 Az érintett hozzáférési joga a saját személyes információihoz (az (EU) 2016/679 törvény 15. sz. cikke), ideértve az adatkezelés céljait és kategóriáit, az információ címzettjeit, a meghatározott tárolási időt és az érintett alapvető jogait az adatok kezeléséhez.

6.3 A személyes adatok módosításának joga, amelynek értelmében az adatkezelő köteles az alany adatait a lehető leghamarabb helyesbíteni az alany megfelelő nyilatkozata után (az (EU) 2016/679 törvény 16. sz. cikke)

6.4 Az adatok megsemmisítéséhez való jog, másnéven az „elfelejtéshez való jog”, amely szerint ha az alany erre vonatkozó kérelmet nyújt be, és az alább felsorolt ​​körülmények közül legalább az egyik fennáll, az adatkezelő köteles az az alany adatainak teljes vagy részleges megsemmisítését biztosítani (az (EU) 2016/679 törvény 17. sz. cikke).

E jog gyakorlását lehetővé tevő körülmények:

 • személyes adatokra nincs szükség azokra a célokra, amelyekre azokat eredetileg összegyűjtötték vagy feldolgozták; például a személyes adatok törlése vagy anonimizálása / álnévvé tétel az alany és a STARIMPEX HUNGARY Kft. közötti szerződés felmondása miatt;
 • az érintett hozzájárulásának visszavonása személyes adatainak későbbi feldolgozásához, amelyről a jelen politikánk 6.1.3. pontjában részletesebben olvashat;
 • Az (EU) 2016/679 21. sz. törvénycikkben leírt adatkezelés megtagadásához való jog (szabályzatunk 6.7. pontja);
 • a személyes adatok törvénytelen feldolgozása;
 • a személyes adatok megsemmisítésre kerülnek annak érdekében, hogy az adatkezelő megfeleljen a számára előírt, Európai Unió vagy annak tagállamai jogszabályaiban rögzített jogi kötelezettségnek.

Az „elfelejtéshez” való jogot kizáró körülmények:

 • jogi kötelezettség, amely szerint az érintettek feldolgozását az EU tagállama vagy a köz- és állami érdekeknek megfelelő feladatok ellátása követeli meg;
 • adatok archiválása nyilvános és tudományos célokra, valamint a politikánk 5.2 pontjának megfelelően;
 • jogi követelések létrehozása, érvényesítése vagy védelme

6.5 Az adatkezelés korlátozásának joga (az (EU) 2016/679 törvény 18. sz. cikke).

Ez a cikk lehetőséget ad az érintettnek arra, hogy utasítsa az adatkezelőt az adatkezelés korlátozására a következő helyzetekben:

 • a személy vitatja a személyes adatok pontosságát, lehetővé téve az adatkezelő számára, hogy egy meghatározott időn belül ellenőrizze azokat;
 • a feldolgozás törvénytelen, az érintett ellenzi a személyes adatok megsemmisítését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozáshoz, viszont az érintett igényt tart rájuk jogi igényeinek megállapításához, érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
 • az érintett élt az (EU) 2016/679 törvény 21. sz cikkében meghatározott adatkezelés megtagadásának jogával, amelyet a jelen adatvédelmi politikánk 6.7. pontja foglal össze.

6.6 Az adathordozhatósághoz való jog, amely szerint az érintettnek joga van strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni a rá vonatkozó személyes adatokat, amelyeket korábban strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban adott át az adatkezelőnek, és joga van ezeket az adatokat egy másik adatkezelő részére való átadásához a meglévő adatkezelő beavatkozása nélkül, aki eredetileg feldolgozta érintettnek az adatait (az (EU) 2016/679 törvény 20. sz. cikke).

6.7 A személyes adatok feldolgozásának és felhasználásának megtagadásához való jog (az (EU) 2016/679 törvény 21. cikke) a következő forgatókönyveket foglal magába:

6.7.1 az érintettnek joga van személyes okokból megtagadni személyes adatainak feldolgozását (ideértve az érintett személyes adatain alapuló profilalkotást is), a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja alapján. Az adatkezelőnek már nincs joga az adott személyes adatokat kezelnie, hacsak nem ad jogalapot a feldolgozásra, amely háttérbe szorítja az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, valamint jogi igények megfogalmazására, gyakorlására vagy védelmére;

6.7.2 az adatok közvetlen marketing célokra történő felhasználása esetén az alanynak joga van bármikor felfüggeszteni ezt a folyamatot az adatkezelő felé tett kívánságának írásbeli nyilatkozatával, amelyre az adatkezelő köteles pozitívan reagálni;

6.7.3 Abban az esetben, ha a személyes adatokat tudományos vagy történeti kutatási célokra, valamint statisztikai célokra kezelik a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban, az érintett saját helyzetéhez kapcsolódó okokból jogosult megtagadni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozását, kivéve, ha a feldolgozás a közérdekű és tudományos érdekű feladatok elvégzéséhez szükséges.

6.8 Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást. Ennek megfelelően az érintettnek joga van nem követni a kizárólag automatikus feldolgozáson alapuló döntést (ideértve a profilalkotást is), amelynek jogi hatása van rá, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt (GDPR 2016/679 törvény 22. sz. cikke).

A jelen jog a következő esetek kivételével szabadon gyakorolható:

 • Ha automatizált megoldás szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez;
 • Ha az automatizált megoldást az adatkezelőre vonatkozó európai uniós vagy uniós tagállam jogszabályai engedélyezik, valamint az automatizált megoldás különböző intézkedéseket is meghatároz az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez;
 • Ha az automatizált döntés az érintett fél egyértelmű hozzájárulásán alapul.
 1. Adatkezelő, illetve Magyarország állami felügyeleti hatóságának adatai

7.1 Az adatkezelő adatai, aki egyben a személyes adatok feldolgozója is:

Teljes cégnév:  STARIMPEX HUNGARY KFT.
Adószám:  14266155-2-42
Székhely:  1071 Budapest, Damjanich u. 26/a
A személyes adatokkal kapcsolatos kérdések esetén, cég elérhetősége:  office@starimpex.hu

 

7.2 Magyarországi állami felügyeleti hatóság adatai 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság / National Authority for Data Protection and Freedom of Information

 

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Tel.: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: privacy@naih.hu

Link: https://www.naih.hu/

Contact us